ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ http://vt.duit.edu.ua/index.php/home <p>Prefix DOI - 10.33298</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; У збірнику публікуються матеріали, що відображають наукову й методичну роботу викладачів і аспірантів Державного університету інфраструктури та технологій, фахівців підприємств і організацій водного транспорту. Більшість публікацій присвячена проблемам галузі експлуатації засобів водного транспорту, зокрема, розглядаються питання інфраструктури, технологій та організації транспортних процесів, впровадження сучасних технологій, математичного моделювання, екологічної безпеки, економічних аспектів діяльності річкового та морського транспорту й якісної підготовки фахівців з даного напрямку.</p> <p>Збірник має чотири тематичні розділи: <strong>«Судноводіння та енергетика суден», «Методика навчання», «Інформаційні технології», «Екологічна безпека».</strong></p> <p>Засновник: Державний університет інфраструктури та технологій</p> <p>Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 23216-13056ПР від 23.02.2018 р</p> <p>Збірник входить до міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus (<a href="http://www.indexcopernicus.com/">http://www.indexcopernicus.com</a>, ICV 2017-54.76) та eLIBRARY (<a href="http://www.elibrary.ru/">http://www.elibrary.ru</a>)</p> ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ uk-UA ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 2226-8553 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ. Збірник наукових праць випуск 1(28) http://vt.duit.edu.ua/index.php/home/article/view/3 <p>Водний транспорт. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та<br>технологій. – К.: ДУІТ, 2019. – Випуск 1(28). – 202 с. https://doi.org/10.33298/2226-8553/2019.1.28<br>У збірнику публікуються матеріали, що відображають наукову й методичну роботу викладачів і<br>аспірантів Державного університету інфраструктури та технологій, фахівців підприємств і організацій<br>водного транспорту. Більшість публікацій присвячена проблемам галузі експлуатації засобів водного<br>транспорту, зокрема, розглядаються питання інфраструктури, технологій та організації транспортних<br>процесів, впровадження сучасних технологій, математичного моделювання, екологічної безпеки,<br>економічних аспектів діяльності річкового та морського транспорту й якісної підготовки фахівців з<br>даного напрямку.<br>Збірник має чотири тематичні розділи: «Судноводіння та енергетика суден», «Методика<br>навчання», «Інформаційні технології», «Екологічна безпека».<br>Засновник: Державний університет<br>інфраструктури та технологій<br>Телефон: +38(044) 482-51-38; +38(050) 398-47-96<br>Адреса редакції:<br>вул. Кирилівська, 9, Київ, Україна, 04071<br>E-mail редакції: duit@duit.edu.ua<br>Інформаційний сайт: http://duit.edu.ua<br>Свідоцтво про державну реєстрацію КВ<br>№ 23216-13056ПР від 23.02.2018 р.<br>За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор.<br>Головний редактор – Заслужений діяч науки і техніки, доктор технічних наук, професор<br>Панін В.В.</p> Admin Admin Авторське право (c) 2019-06-20 2019-06-20